„Ortop” Poliklinika

„Ortop” Poliklinika

Poznań, ul. Jana Umińskiego 21

Rejestracja telefoniczna:
 61 649 76 15 oraz: 503 053 480

www.ortop.com.pl

Współpraca z Prywatnym Szpitalem Specjalistycznym „Med. Polonia”

www.medpolonia.pl