Inne

 1. Deformacje stóp:
  •     stopa końsko-szpotawa wrodzona,
  •     inne wady wrodzone stóp,
  •     deformacje porażenne,
  •     deformacje pourazowe.
 2. Wrodzony staw rzekomy goleni,
 3. Przykurze stawowe (wrodzone i nabyte),
 4. Zmiany zwyrodnieniowe stawów (artrodezy - chirurgiczne usztywnienia stawów),
 5. Wydłużanie kikutów kończyn po amputacjach,
 6. Uzupełnianie ubytków kostnych po resekcjach guzów, pourazowych i pozapalnych,
 7. Leczenie niepowodzeń i powikłań.