Jak żyć z aparatem

Pobyt w szpitalu po operacji z reguły ogranicza się do 7-10 dni. Dalsze etapy leczenia odbywają się w domu w oparciu o częste kontrole ambulatoryjne w Poradni. Kontrole te w okresie dystrakcyjnym odbywają się co tydzień, w okresie późniejszym - raz na 3-6 tygodni. Cały okres leczenia związany ze stosowaniem aparatu może trwać wiele miesięcy.

Lokomocja
Podstawową zaletą, a jednocześnie warunkiem decydującym o powodzeniu leczenia metodą Ilizarowa jest zachowanie funkcji leczonej kończyny przez cały okres leczenia. Aparat zapewnia stabilność zespolenia i w związku z tym, o ile zezwoli na to lekarz, możliwe jest bezbolesne obciążanie operowanej kończyny od pierwszej doby po operacji. Chodzenie należy asekurować kulami łokciowymi. W niektórych sytuacjach, przy pokonywaniu dłuższych dystansów może być przydatny wózek inwalidzki.

Ćwiczenia
Aparat umożliwia wykonywanie w miarę swobodnych (ograniczonych elementami konstrukcyjnymi aparatu) ruchów w przyległych do leczonego segmentu stawach. Do obowiązków chorego należy codzienne wykonywanie ćwiczeń zapewniających maksymalny zakres ruchów. Czasami może być konieczne stosowanie urządzeń wspomagających ćwiczenia (szyny Dynasplint, łuski itp.) oraz pomoc rehabilitanta.

Dystrakcja aparatu
W okresie dystrakcyjnym chory codziennie (najczęściej 4 x dziennie) prowadzi dystrakcję aparatu (na prętach dystrakcyjnych), a w okresie konsolidacji raz w tygodniu kontroluje stan dokręcenia wszystkich nakrętek. Konieczne jest bardzo dokładne przestrzeganie godzin, rytmu, wielkości i kierunku prowadzenia dystrakcji.

Pielęgnacja skóry wokół implantów
Obecność wielu implantów przenikających przez skórę wymaga utrzymania szczególnej czystości wokół nich oraz okresowej wymiany opatrunków.

Toaleta
Dozwolone jest stosowanie prysznica z aparatem. Kąpiel z zanurzeniem całego aparatu w wodzie jest dozwolona tylko gdy woda jest czysta i chlorowana. Można również stosować podpórki i worki foliowe zapobiegające zanurzeniu kończyny w wodzie. Po zakończeniu kąpieli należy dokładnie wysuszyć skórę i aparat (suszarka), sprawdzić dokręcenie wszystkich nakrętek aparatu oraz założyć czyste opatrunki. Wskazane jest stosowanie mat antypoślizgowych w łazience oraz w wannie i prysznicu.

Większość chorych może normalnie korzystać z toalety. Ułatwieniem mogą być poręcze lub podwyższona toaleta.

Ubranie
W większości sytuacji możliwe jest stosowanie dowolnych ubrań, ewentualnie z niewielkimi przeróbkami. Czasami konstrukcja aparatu, szczególnie udowego wymaga stosowania specjalnie uszytej odzieży (np. szerokie spódnice lub spodnie o zwiększonych rozmiarach nogawek i z dodatkowymi zapięciami). Wychodząc poza dom należy pamiętać o możliwości szybkiego nagrzania lub wychłodzenia aparatu od otaczającego powietrza. Pomocne może być osłonięcie aparatu ubraniem lub specjalnym pokrowcem.

Podróże
Możliwe jest podróżowanie samochodem osobowym na miejscu dla pasażera z przodu (przy przesunięciu fotela do tyłu dla uzyskania większej przestrzeni) lub na tylnym siedzeniu z możliwością ułożenia kończyny w aparacie na fotelu. Poduszki i podpórki mogą być pomocne w zapewnieniu wygodnej pozycji na dłuższe podróże. Podróżowanie publicznymi środkami transportu (pociągi, autobusy) jest również możliwe.

Tytoń
Palenie tytoniu jest bezwzględnie zabronione w czasie całego okresu leczenia.