Konferencja A.S.A.M.I.

XVI Międzynarodowa Konferencja A.S.A.M.I.

 

Piątek - 6 Maja 2005

15.00 Rejestracja uczestników Konferencji A.S.A.M.I. w hotelu "Trawiński"
18.00 Walne Zgromadzenie Członków A.S.A.M.I Restauracja
"Brovaria" Stary Rynek 73/74

Mapa_Poznan_Brovaria
19.30 Kolacja z ekspertami

 

Program naukowy

Sobota - 7 Maja 2005

Sesja 1

9.00 - 9.20 Referat programowy: Management of joint contractures using Ilizarov method - D. Stanitski (20 min.)
9.20 - 9.50 Referaty - Temat 1 (30 min.)
 1. 1. Ryzyko wydłużania kończyn przy współistniejącej patologii stawów
  S. Żarek, J. Macias, J. Świątkowski (Warszawa) - 7 min.

  2. Zwichnięcie stawów biodrowego i kolanowego jako powikłanie wydłużania uda metodą Ilizarowa
  P. Koczewski, M. Shadi (Poznań) - 7 min.

  3. Korekcja osi kończyny dolnej i wydłużenie w pozapalnych zniekształceniach kolana
  L. Morasiewicz, W. Orzechowski, A. Krawczyk (Wrocław) - 7 min.

  4. Ocena wyników wydłużenia kości udowej przy współistniejącej patologii stawu biodrowego
  J. Macias, S. Żarek (Warszawa) - 7 min.

9.50 - 10.10 Dyskusja (20 min.)
10.10 - 10.40 Referaty - Temat 1 (30 min.)
5. Artrodeza stawu kolanowego i skokowo-goleniowego z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych
P. Koczewski, M. Shadi (Poznań) - 7 min.

 

 1. 6. Artrodeza korekcyjna stawu skokowo w leczeniu zniekształceń stopy
  W. Orzechowski, L. Morasiewicz, P. Koprowski, A. Krawczyk, Sz. Dragan (Wrocław) - 7 min.

  7. Zastosowanie metody Ilizarowa w leczeniu przykurczów zgięciowych stawów kolanowych
  T. Kraska, K. Bik, Z. Lipczyk, R. Kucharski (Łódź) - 7 min.

  8. Korekcja zniekształceń przedramienia w obrębie nadgarstka
  W. Orzechowski, L. Morasiewicz, A. Krawczyk, Sz. Dragan (Wrocław) - 7 min.

10.40 - 11.00 Dyskusja (20 min.)

11.00 - 11.30 Kawa (30 min)

Sesja 2

11.30 - 11.50 Referat programowy: Cantilever versus circular fixators in limb deformity treatment - E. Heijens (20 min.)
11.50 - 12.10 Wykład: Correction of the same deformity with different devices - Y. El Batrawy (20 min.)
12.10 - 12.25 Referaty - Temat 2 (15 min.)
9. Zastosowanie dystraktorów monolateralnych w wydłużaniu kości ramiennej
M. Shadi, P. Koczewski (Poznań) - 7 min.

10. Korekcje deformacji osiowych kończyn dolnych z zastosowaniem monolateralnych stabilizatorów zewnętrznych
P. Koczewski, M. Shadi (Poznań) - 7 min.

12.25 - 12.35 Dyskusja (10 min.)

Sesja 3

12.35 - 12.55 Referat programowy:
External fixators in treatment of septic pseudoarthrosis - M. Kocaoglu (20 min.)
12.55 - 13.10 Referaty - Temat 3 (15 min.)
11. Zastosowanie transportu wewnętrznego kości w leczeniu stawów rzekomych zakażonych
J. Ryba (Sosnowiec) - 7 min.

12. Taktyka leczenia stawów rzekomych septycznych kończyn dolnych z zastosowaniem aparatu Ilizarowa
M. Shadi, P. Koczewski (Poznań) - 7 min.

13.10 - 13.20 Dyskusja (10 min.)

13.20 - 14.30 Obiad (30 min)

Sesja 4

14.30 - 14.50 Referat programowy:
Basic research in bone transport - H. Tsuchiya (20 min.)
14.50. - 15.10 Wykład:
Results of treatment of limb deformities using Spatial frame - Y. El Batrawy (20 min.)
15.10 - 15.55 Referaty - Tematy wolne (45 min.)
13. Ocena funkcjonalna wyników wydłużania ramienia zniekształconego po noworodkowym ropnym zapaleniu stawu ramiennego
K. El Omren, L. Morasiewicz, W. Orzechowski (Wrocław) - 7 min.

14. Wpływ wielkości dystrakcji oraz innych wybranych parametrów na ruch w stawie kolanowym w procesie wydłużania uda metodą Ilizarowa
P. Koczewski, D. Ławniczak (Poznań) - 7 min.

15. Trzyletnie doświadczenia w stosowaniu sonografii dopplerowskiej w monitorowaniu osteogenezy dystrakcyjnej
T. Raganowicz, M. Latalski, A. Gregosiewicz, A. Bacher, W. Konera, Z. Kiełbasa (Lublin) - 7 min.

16. Ocena dokładności i trwałości korekcji zaburzeń osiowych kości udowej na tle uszkodzenia chrząstki wzrostowej u chorych leczonych metodą lizarowa przed zakończeniem wzrostu
M. Shadi, P. Koczewski, M. Tomaszewski (Poznań) - 7 min.

17. Termograficzne monitorowanie stanu regeneratu kostnego w czasie wydłużania kończyn
K. Dudek, L. Morasiewicz, W. Orzechowski, M. Kulej, P. Romaszkiewicz (Wrocław) - 7 min.

18. Możliwości funkcjonalne i jakość życia pacjentów w czasie leczenia metodą Ilizarowa; próba zastosowania nowej skali OFC i skali jakości życia
W. Ostiak, M. Napiontek, P. Koczewski, M. Shadi (Poznań) - 7 min.

15.55 - 16.25 Dyskusja (30 min.)

16.25 - 16.55 Kawa (30 min)

16.55 - 17.25 Sesja plakatowa (30 min.)
19. Późna rekonstrukcja stawu biodrowego we wrodzonej dysplazji biodra poprzedzona korekcją na aparacie Ilizarowa
W. Kącki, B. Jasiewicz, M. Tęsiorowski, M. Zarzycka, P. Sebastianowicz (Zakopane) - 5 min.

20. Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej do leczenia koślawości stępu u chorych z wrodzonym brakiem strzałki i koalicją piętowo-skokową
W. Konera, A. Gregosiewicz, T. Raganowicz, M. Latalski, A. Bacher (Lublin) - 5 min.

21. Niekonwencjonalne leczenie pozapalnego ubytku piszczeli i tkanek miękkich podudzia (powikłania złamania otwartego)
S. Żarek, I. Babiak, J. Macias (Warszawa) - 5 min.

22. Leczenie przykurczenia obu stawów kolanowych u chorego na hemofilię - opis przypadku
L. Morasiewicz (Wrocław) - 5 min.

23. Wykorzystanie transportu kostnego w rekonstrukcji stawu kolanowego zniszczonego noworodkowym procesem zapalnym - opis techniki przypadku
M. Tęsiorowski, W. Kącki, B. Jasiewicz, M. Zarzycka, A. Rymarczyk (Zakopane) - 5 min.

24. Stymulacja osteogenezy dystrakcyjnej przy użyciu zagęszczonego preparatu trombocytarnego
M. Latalski, A. Gregosiewicz, T. Raganowicz, W. Konera, A. Bacher (Lublin) - 5 min.

17.30 Zakończenie Konferencji

 


Adres do korespondencji:
Dr n. med. Paweł Koczewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań
tel. (061) 8310-360; fax. (061) 8310-173;
E-mail: koczewski@orto.med.pl