Kurs 1 - Informacje ogólne

KURS

"Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu przy pomocy aparatów dystrakcyjnych"

Hotel "Trawiński" - Poznań
11 - 13 października 2001

ORGANIZATORZY

dr n. med. Paweł Koczewski
dr hab. med. Marek Napiontek

"Ortopedia Dziecięca +" sp. z o. o.

Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Miejsce kursu
Hotel "Trawiński" - Poznań
ul. Żniwna 2, 61-663 Poznań

Język wykładowy
polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne)

Koszty uczestnictwa
przed 31.07.2001 - 850 PLN
po 31.07.2001 - 950 PLN
Wpłaty na konto:
"Ortopedia Dziecięca +" sp. z o.o.
Chwiałkowskiego Str. No 28, 61-553 Poznań
PKO BP SA XII/O Poznań; 10204072-152161-270-1 (z dopiskiem "Kurs")

Opłata za uczestnictwo obejmuje:

    udział w wykładach i warsztatach (grupy 2-3 osobowe)
    obiad i kawa w czasie kursu (3 dni)
    materiały kursowe: (program, konspekty wykładów, zeszyty ćwiczeń)
    kolację w restauracji "Orfeusz" w dniu 12.10. (sponsor - TZMO)

Adres do korespondencji
dr n. med. Paweł Koczewski
dr hab. med. Marek Napiontek

tel. (061) 8310-360; fax. (061) 8310-173; E-mail: kocz@sk4.usoms.poznan.pl

WYKŁADOWCY

Deborah Stanitski MD - Charleston S.C. (USA)
Carl Stanitski MD - Charleston S.C. (USA)
Dr med. Piotr Wojciechowski - Sosnowiec
Dr med. Sławomir Żarek - Warszawa
Dr med. Paweł Koczewski - Poznań
Dr hab. med. Marek Napiontek - Poznań
Lek. med. Milud Shadi - Poznań
Raymond White - Orthofix (GB)

WARSZTATY Z UDZIAŁEM FIRM

Orthofix (Wielka Brytania)
EBI Biomet Company (USA)
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO) - wyłączny dystrybutor firmy Smith&Nephew (Hamburg)
Master-Med. s.c. (Kraków)
ChM Lewickie k/Białegostoku
F.P.H.U. Pumed (Kraków)
Stryker Polska

Firmy prezentowały swoje produkty na stoiskach w czasie całego kursu