Kurs 1 - Program kursu

PROGRAM KURSU

1. dzień - 11.10.2001 (czwartek)

8.30. Otwarcie kursu (Sala C)
8.40. Analiza zaburzeń osiowych kończyn dolnych - P. Koczewski (Sala C)
Zasady prawidłowego zosiowania kończyny:
(podstawowe pojęcia, orientacja stawów, test zosiowania, zasady osteotomii)
9.25. Planowanie operacji - P. Koczewski (Sala C):
(oś deformacji i oś korekcji (CORA), koncepcja skośnej płaszczyzny deformacji,
korekcja zaburzeń wieloosiowych)

10.00. Kawa

10.15. Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje proste)
(Sala klubowa)
11.15. Zasady osteogenezy dystrakcyjnej - M. Shadi (Sala C)
11.30. Podstawowe zasady zakładania stabilizatorów zewnętrznych
(konstrukcja aparatu, zasady stabilizacji, technika osteotomii) - P.Koczewski
(Sala C)
12.00. Warsztaty - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów
goleniowych (Ilizarow, Pumed, HEFS, Orthofix, EBI) (Sala klubowa)

13.00. Obiad

14.00. Strategies of Limb Equalization - D. Stanitski (Sala C)
(Strategia leczenia nierówności kończyn):
(etiologia, następstwa, metody oceny, przewidywanie wielkości skrócenia,
metody leczenia, rodzaje stabilizatorów i dystraktorów wskazania i
przeciwskazania do wydłużania kończyn)
14.30. External Fixators in Upper Extermity - D. Stanitski (Sala C)
(Wskazania do zastosowania dystraktorów w obrębie kończyny górnej)
15.00. Prowadzenie pooperacyjne chorych - P. Koczewski (Sala C)
(okres dystrakcji i monitorowanie wydłużenia, okres konsolidacji, karta chorego,
postępowanie po zdjęciu aparatu)
15.15. Rehabilitacja chorych leczonych metodą Ilizarowa - M. Napiontek (Sala C)
15.30. Complications of Ilizarov Method - D. Stanitski (Sala C)
(Powikłania leczenia metodą Ilizarowa)
16.30. Warsztaty - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów udowych
(Ilizarow, Pumed, HEFS, Orthofix, EBI) (Sala klubowa)
17.30. - 18.00. Dyskusja i prezentacja ciekawych przypadków (Sala klubowa)

2. dzień - 12.10.2001 (piątek)

Aspekt kliniczny zaburzeń osiowych

8.00. Congenital femoral defects - D.Stanitski (Sala C) (Wrodzone wady uda)
8.30. Axial deviations of the knee joint - C.Stanitski (Sala C)
(Zaburzenia osi stawu kolanowego):
(rozwojowa zmienność osi kończyny dolnej, koślawość i szpotawość
idiopatyczna, choroba Blounta,
gniskowa dysplazja włoknisto-chrzęstna - M.Napiontek)
9.00. Uszkodzenia chrząstek wzrostowych - M.Shadi (Sala C)
9.15. Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje złożone)
(Sala klubowa)

10.15. Kawa

10.30. Wrodzone wady goleni - M. Napiontek (Sala C)
(wrodzony staw rzekomy goleni, zagięcie piszczeli "z prostą strzałką",
wrodzone, podwójne zagięcie goleni, zagięcie goleni we wrodzonym braku
strzałki wrodzony brak piszczeli)
11.15.Foot deformity correction - D. Stanitski (Sala C) (Korekcja deformacji stopy)
11.45. Metabolic bone disease - C. Stanitski (Sala C) (Choroby metaboliczne)
12.15. Skeletal dysplasias - D. Stanitski (Sala C) (Dysplazje kostne)
(achondroplazja, hipochondroplazja, chondrodysplazja przynasadowa,
pseudoachondroplazja, dysplazje chondroektodermalne, mnogie wyrośla
chrzęstno-kostne, mnoga wrodzona chrzęstniakowatość (ch. Olliera),
dysplazja włóknista)

13.00. Obiad

14.00. Leczenie niedoboru wzrostu - P. Koczewski (Sala C)
14.20. Axial deformity correction with unilateral external fixators -
Raymond White - Orthofix (Sala C)
(Korekcja zaburzeń osiowych za pomocą aparatów dystrakcyjnych
jednopłaszczyznowych)
15.20. Warsztaty - korekcja zaburzeń osiowych aparatami dystrakcyjnymi
(Ilizarow, Pumed, HEFS, Orthofix, EBI) - koślawość trzonu goleni
(Sala klubowa)
16.20. Warsztaty - korekcja zaburzeń osiowych aparatami dystrakcyjnymi
(Ilizarow, Pumed, HEFS, Orthofix, EBI) - szpotawość przynasadowa uda
(Sala klubowa)
17.20. - 18.00.Dyskusja ciekawych przypadków (Sala klubowa)

19.00. Kolacja z ekspertami - Restauracja "Orfeusz" (ul. Świętosławska12)

3. dzień - 13.10.2001 (sobota)

8.00. External fixators in trauma - C. Stanitski (Sala C)
(Zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych w urazach)
8.30. Stawy rzekome kończyny dolnej - P. Koczewski (Sala C)
9.00. Stawy rzekome kończyny górnej - S. Żarek (Sala C)
9.30. Stawy rzekome septyczne - S. Żarek (Sala C)
9.45. Leczenie ubytków kostnych - M. Shadi (Sala C)

10.15. Kawa

10.30. Warsztaty - korekcja zaburzeń rotacyjnych (Ilizarow, Pumed, HEFS,
Orthofix, EBI) (Sala klubowa)
11.30. High tibial osteotomy using external fixators - Raymond White - Orthofix
(Sala C)
12.00. Inne zastosowania stabilizatorów zewnętrznych - P. Koczewski (Sala C)
(korekcja przykurczy stawowych, artrodiataza, artrodezy)

13.00. Obiad

14.00. Wydłużanie ponad gwoździem śródszpikowym - P. Wojciechowski
(Sala klubowa)
14.30. Warsztaty - Wydłużanie ponad gwoździem śródszpikowym -
P. Wojciechowski - pokaz techniki (Sala klubowa)

15.00. Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa (Sala C)