Kurs 1 - Zdjęcia z kursu

Poniżej znajdują się zdjęcia z kursu, który odbył się 11-13.10.2001

W kursie w 2001 roku wzięło udział 34 lekarzy z całej Polski

1
Kurs obejmował 14 godzin wykładów tłumaczonych symultanicznie.
Wykładowcy: (od lewej) dr n. med. Sławomir Żarek (Warszawa), Dedorah Stanitski, MD (Charleston - USA), Carl Stanitski, MD (Charleston - USA), dr n. med. Paweł Koczewski i dr hab. med. Marek Napiontek (organizatorzy), dr Milud Shadi (Poznań), dr n. med. Piotr Wojciechowski (Sosnowiec)
2
 
3
 
Część praktyczna kursu obejmowała 9 godzin zajęć warsztatowych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych Ilizarowa oraz monolateralnych: EBI, HEFS, Pumed.
Stanowiska warsztatowe ze stabilizatorami pierścieniowymi Ilizarowa
4
6

Stanowiska warsztatowe ze stabilizatorami monolateralnymi EBI
7
8

Stanowisko warsztatowe ze stabilizatorami monolateralnymi Pumed
9
 
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa w kursie
10
11