Kurs 2 - Program kursu

PROGRAM KURSU

Kurs Podstawowy (1 dzień) - 17.10.2002 (czwartek)

8.30. Otwarcie kursu
8.40. Analiza zaburzeń osiowych kończyn dolnych - P. Koczewski
9.25. Planowanie operacji - P. Koczewski

10.00 - 10.15. Kawa

10.15. Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje proste)
11.00. Principles of distraction osteogenesis (Zasady osteogenezy dystrakcyjnej) - C. Stanitski
11.15. Podstawowe zasady zakładania stabilizatorów zewnętrznych (konstrukcja aparatu, zasady stabilizacji, technika osteotomii) - P. Koczewski
11.45. Pokaz techniki - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów
goleniowych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) P. Koczewski
12.00. Warsztaty - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów goleniowych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)

13.00-14.00. Obiad

14.00. Strategia leczenia nierówności kończyn - M. Shadi
14.20. External Fixators in Upper Extermity (Wskazania do zastosowania dystraktorów w obrębie kończyny górnej) - D. Stanitski
14.40. Prowadzenie pooperacyjne chorych - P. Koczewski
14.55. Rehabilitacja chorych leczonych metodą Ilizarowa - M. Napiontek
15.10. Complications of Ilizarov Method - (Powikłania leczenia metodą Ilizarowa) D. Stanitski
15.55. Pokaz techniki - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów udowych
(Ilizarow, Pumed, HEFS, Orthofix, EBI)
17.10. - 18.00. Dyskusja i prezentacja ciekawych przypadków

Kurs dla zaawansowanych (2 dni)

2. dzień - 18.10.2002 (piątek)

Aspekt kliniczny zaburzeń osiowych
8.00. Wrodzone wady uda - M. Napiontek (Sala C)
8.20. Axial deviations of the knee joint (Zaburzenia osi stawu kolanowego) - C.Stanitski
8.45. Uszkodzenia chrząstek wzrostowych - M.Shadi
9.00. Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje złożone)

10.00-10.15. Kawa

10.15. Congenital defects of the lower leg (Wrodzone wady goleni) - D. Stanitski
10.45. Tibial lengthening (Wydłużanie goleni) - M. Saleh
11.05. Deformity correction in tibia - (Korekcja deformacji goleni) M. Saleh
11.25. Pokaz techniki - korekcja zaburzeń osiowych aparatami dystrakcyjnymi (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)
11.40. Warsztaty - korekcja zaburzeń osiowych aparatami dystrakcyjnymi (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) - koślawość trzonu goleni

13.00-14.00 Obiad

14.00. High tibial osteotomy using external fixators (wysokie osteotomie goleni z zastosowaniem stabilizatorów) -  M. Saleh
14.30. Metabolic bone disease (Choroby metaboliczne) - C. Stanitski
14.40. Skeletal dysplasias ( (Dysplazje kostne) - D. Stanitski
15.10. Leczenie niedoboru wzrostu - P. Koczewski
15.25. Pokaz techniki - korekcja zaburzeń osiowych uda aparatami dystrakcyjnymi (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)
15.40. Warsztaty - korekcja zaburzeń osiowych uda aparatami dystrakcyjnymi
(Ilizarow, Pumed, HEFS, Orthofix, EBI) - szpotawość przynasadowa uda17.30. - 18.00. Dyskusja ciekawych przypadków
19.00. Kolacja z ekspertami

3. dzień - 19.10.2002 (sobota)

8.00. External fixators in trauma (Zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych w urazach) - C. Stanitski
8.25. Tibial fracture management including articular fractures (Leczenie złamań goleni z uwzględnieniem złamań stawowych)- M. Saleh
8.55. Zastosowanie aparatu Ilizarowa w leczeniu złamań otwartych i wieloodłamowych trzonów kości goleni - S. Żarek
9.15. Zasady leczenia stawów rzekomych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych - P. Koczewski
9:30. Tribal non-union managment - M. Saleh
10.00. Articulated distraction of the ankle (dystrakcja stawu skokowo-goleniowego) - M. Saleh.

10.15-10.30 Kawa

10:35 Stawy rzekome kończyny górnej - S. Żarek
11:00 Stawy rzekome septyczne - S. Żarek
11.15. Pokaz techniki - Wydłużanie ponad gwoździem śródszpikowym- P. Wojciechowski
12.00. Korekcja deformacji stopy - P. Koczewski
12:30. Celebrex - Pharmacia

12.35-13.40 Obiad

13.40. Inne zastosowania stabilizatorów zewnętrznych (korekcja przykurczy stawowych, artrodiataza, artrodezy) - P. Koczewski
14.10. Pokaz techniki - korekcja zaburzeń rotacyjnych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)
14.25. Warsztaty - korekcja zaburzeń rotacyjnych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)

15.30. Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa