Kurs 4 - Kurs doskonalący

4. MIĘDZYNARODOWY KURS

"Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu
z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych"

Połączony z XVI Konferencją A.S.A.M.I. - Poland


Kurs doskonalący

05.05.2005 (Czwartek)

8.00  Prowadzenie pooperacyjne chorych - P. Koczewski - 15 min
8.15  Rehabilitacja chorych leczonych metodą Ilizarowa - M. Napiontek - 10 min
8.25  Powikłania leczenia metodą Ilizarowa - D. Stanitski - 30 min
8.55  Zasady prowadzenia korekcji osiowych - P. Koczewski - 15 min
9.10  Fiksatory pierścieniowe a monolateralne - D. Stanitski - 15 min
9.25  Deformacje w płaszczyźnie strzałkowej - P. Koczewski - 15 min
9.40  Wysokie osteotomie goleni z zastosowaniem stabilizatorów - D. Stanitski - 20 min
10.00. - 10.30. Kawa
10.30  Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje złożone) - P. Koczewski - 90 min
12.00  Pokaz techniki - korekcja osi goleni aparatem EBI  - C. Stanitski - 10 min
12.10  Pokaz techniki - korekcja osi goleni aparatem Ilizarowa - P.Koczewski - 10 min
12.20  Warsztaty - korekcja zaburzeń osiowych aparatami dystrakcyjnymi (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) - koślawość trzonu goleni - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min

13.30. - 14.30. Obiad

14.30  Zastosowanie dystraktorów w obrębie kończyny górnej - S.  Żarek - 15 min
14.45  Management of joints contractures using external fixation - D. Stanitski - 20 min
15.05  Zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych w urazach u dzieci - C. Stanitski - 20 min
15.25  Metoda Ilizarowa w leczeniu złamań otwartych i wieloodłamowych trzonów kości goleni - S. Żarek - 15 min
15.40  Pokaz techniki - korekcja osi uda aparatem EBI  - C. Stanitski - 10 min
15.50  Pokaz techniki - korekcja osi uda aparatem Ilizarowa - P. Koczewski - 10 min
16.00  Warsztaty - korekcja osi uda aparatami dystrakcyjnymi (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) - szpotawość przynasadowa uda - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min
17.10  Pokaz techniki - korekcja zaburzeń rotacyjnych (Ilizarow, EBI) - P. Koczewski, C. Stanitski - 10 min
17.20  Pokaz techniki - Multi-Axial Correction System (MAC) - A. Emodi (EBI Company), C. Stanitski  - 20 min.
17.40  Warsztaty - korekcja zaburzeń rotacyjnych (Ilizarow, EBI) - C. Stanitski, P. Koczewski, M. Shadi - 60 min

 Kurs Podstawowy  04.05.2005 (Środa)

 Kurs "Masters"  06.05.2005 (Piątek)

 


Adres do korespondencji:
Dr n. med. Paweł Koczewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań
tel. (061) 8310-360; fax. (061) 8310-173;
e-mail: koczewski@orto.med.pl