Kurs 4 - Kurs podstawowy

4. MIĘDZYNARODOWY KURS

"Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu
z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych"

Połączony z XVI Konferencją A.S.A.M.I. - Poland


Kurs Podstawowy

04.05.2005 (Środa)
8.30  Otwarcie kursu - P. Koczewski - 10min
8.40  Stabilizatory zewnętrzne - historia, biomechanika, typy - P. Koczewski - 10min
8.50  Nierówność kończyn dolnych i strategia leczenia - M. Shadi  - 20 min
Wskazania do zastosowania stabilizatorów zewnętrznych
9.10  Zniekształcenia wrodzone i rozwojowe - M. Napiontek - 20 min
9.30  Następstwa uszkodzeń chrząstek wzrostowych - M. Shadi  - 15 min

9.45 - 10.15. Kawa
10.15  Analiza zaburzeń osiowych kończyn dolnych - P. Koczewski - 40 min
10.55  Planowanie operacji - P. Koczewski - 30 min
11.25  Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje proste) - P. Koczewski - 90 min
12.55  Zasady osteogenezy dystrakcyjnej - M. Shadi - 10 min
13.05  Podstawowe zasady zakładania stabilizatorów zewnętrznych - P.Koczewski - 15 min

13.20. - 14.30. Obiad

14.30  Pokaz techniki - Wydłużenie goleni (Ilizarow) - P. Koczewski - 10 min
14.40  Pokaz techniki - wydłużenie goleni (monolateral) - C. Stanitski - 10 min
14.50  Warsztaty - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów goleniowych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min
16.00  Pokaz techniki - Wydłużenie uda (Ilizarow) - P.Koczewski - 10 min
16.10  Pokaz techniki - Wydłużenie uda (monolateral) - C. Stanitski - 10 min
16.20  Warsztaty - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów udowych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min

17.30. - 18.00. Dyskusja i prezentacja ciekawych przypadków

Kurs doskonalący 05.05.2005 (Czwartek)
Kurs "Masters" 06.05.2005 (Piątek)


Adres do korespondencji:
Dr n. med. Paweł Koczewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań
tel. (061) 8310-360; fax. (061) 8310-173;
e-mail: koczewski@orto.med.pl