Kurs 4 - Kurs zaawansowany

4. MIĘDZYNARODOWY KURS

"Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu
z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych"

Połączony z XVI Konferencją A.S.A.M.I. - Poland


Kurs "Masters"

06.05.2005 (Piątek)

8.00  Stabilizatory zewnętrzne w ostrych urazach - T. Matsushita, Y. El Batrawy - 30 min
8.30  Urazy zmiażdżeniowe kończyn - L. Eralp - 20 min
8.50  Osteotomie rekonstrukcyjne stawu biodrowego - E. Heijens - 25 min
9.15  Korekcja deformacji końskiej stopy metodą Ilizarowa bezzawiasową - Takashi Matsushita - 20 min
9.35  Strategy of nonunion treatment - Hiroyuki Tsuchiya - 20 min
9.55  Leczenie kompleksowe skróceń, zagięć osi i ubytków kostnych (stabilizacja zewnętrzna + wewnętrzna) - M. Kocaoglu - 20 min

10.15. - 10.45. Kawa
10.45  Korekcja deformacji trójpłaszczyznowych stabilizatorem monolateralnym - Takashi Matsushita - 20 min
11.05  Principles of Spatial frame application - Y. El Batrawy - 20 min
11.25  Treatment of benign bone tumors - Hiroyuki Tsuchiya - 20 min
11.45  Treatment of malignant bone tumors - Hiroyuki Tsuchiya - 30 min
12.15  Możliwości  leczenia przewlekłego zapalenia kości - M. Kocaoglu - 20 min
12.35  Osteotomie korekcyjne asystowane stabilizatorem  zewnętrznym  - E. Heijens  - 20 min
12.55  Wydłużanie ponad gwoździem śródszpikowym - M. Kocaoglu - 45 min
13.40  Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa
15.00  Rejestracja uczestników XVI Konferencji A.S.A.M.I. – Hotel „Trawiński”
18.00  Walne Zgromadzenie Członków ASAMI  – Restauracja „Brovaria” – Stary Rynek
19.00  Kolacja z ekspertami – Restauracja „Brovaria” – Stary Rynek

Kurs Podstawowy  04.05.2005 (Środa)
Kurs Doskonalący 05.05.2005 (Czwartek)


Adres do korespondencji:
Dr n. med. Paweł Koczewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań
tel. (061) 8310-360; fax. (061) 8310-173;
e-mail: koczewski@orto.med.pl