Kurs satelitarny - Informacje ogólne

KURS

„Leczenie zaburzeń zrostu
z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych”

Kurs satelitarny

XXXVI Zjazd PTOiTr,  Katowice


Termin:  29 września 2006 (piątek)
Miejsce:  Aula Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Katowice, ul. Bankowa 11b


Kierownicy Kursu:  Dr n. med. Paweł Koczewski

Dr n. med. Milud Shadi
Komitet Naukowy:  Levent Eralp – Stambuł (Turcja)

Mehmet Kocaoglu – Stambuł (Turcja)

Paweł Koczewski – Poznań

Marek Napiontek – Poznań

Wiktor Orzechowski – Wrocław

Milud Shadi – Poznań

Sławomir Żarek – Warszawa
Zgłoszenia:  Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.orto.med.pl

lub emailem: koczewski@orto.med.plkoczewski@orto.med.pl
Opłaty:  Do 31.08.2006 – 200PLN

Po 31.08.2006, a także w czasie Zjazdu  – 300PLN

Liczba uczestników ograniczona wielkością sali.

Opłata na miejscu nie gwarantuje uczestnictwa
Wpłaty na konto  „Ortopedia Dziecięca +” Sp. z o. o.
ul. Chwiałkowskiego 28, 61-553 Poznań

Numer Konta: 12 1090 1346 0000 0001 0200 3345

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz hasłem:
„kurs”:

Uczestnicy kursu otrzymują:

    Certyfikat z wyszczególnieniem liczby godzin/punktów edukacyjnych
    Materiały kursu (streszczenia)


Adres do korespondencji:
Dr n. med. Paweł Koczewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań
tel. (061) 8310-360; fax. (061) 8310-173;
E-mail: koczewski@orto.med.pl