Rehabilitacja

Metoda Ilizarowa jest jedną z najbardziej wymagających w ortopedii metod leczenia pod względem leczenia usprawniającego. Jej specyfika polega z jednej strony na długotrwałości leczenia, a z drugiej na konieczności zachowania przez cały okres leczenia funkcji kończyny. Zachowanie odpowiedniego zakresu ruchów w stawach sąsiadujących z wydłużanym segmentem oraz pełne obciążanie kończyny we wszystkich etapach leczenia są najważniejszymi celami leczenia usprawniającego w związku z ich stymulującym działaniem na osteogenezę dystrakcyjną. Wielość problemów i powikłań związanych z prowadzonym nieodpowiednio lub mało intensywnie programem rehabilitacyjnym podkreśla jego znaczenie.

Ryc4a_bierny_wyprost
Chory z aparatem Illizarowa na udzie. Możliwy pełen wyprost stawu kolanowego.
2zginaniekolana
Zgięcie stawu kolanowego w zakresie do 90° ograniczone tylko konstrukcją aparatu.
4aparatnagoleniprzykurczzgieciowykolana
Przykurcz zgięciowy stawu kolanowego w czasie wydłużania goleni.
5aparatnagolenikorekcjaprzykurczuszyna
Szyna Dynasplint korygująca przykurcz zgięciowy kolana.
6konskieustawieniestopy
Zgięcie podeszwowe stopy w czasie wydłużania goleni.
7korekcjaszyna
Szyna Dynasplint utrzymująca stopę w pozycji pośredniej.