Stawy rzekome

Najpoważniejszym niepowodzeniem leczenia złamań jest powstanie stawu rzekomego. Do niedawna leczenie stawów rzekomych polegało na odtworzeniu stabilności miejsca stawu rzekomego za pomocą typowych materiałów stosowanych do zespoleń wewnętrznych lub zewnętrznych oraz wykonaniu zabiegów pobudzających zrost kostny. Znacznym utrudnieniem w leczeniu stawów rzekomych są często współistniejące zaburzenia osi, zły stan tkanek miękkich, a także ubytki kostne oraz skrócenie kończyny. Zastosowanie aparatu Ilizarowa do leczenia stawów rzekomych dało możliwość rozwiązania jednocześnie wszystkich współistniejących ze stawem rzekomym problemów. Pozwala on na leczenie nie tylko mniej kłopotliwych stawów rzekomych hipertroficznych, ale również znacznie trudniejszych w leczeniu stawów rzekomych atroficznych, zakażonych oraz z ubytkami kostnymi.

Przykłady kliniczne:

Przykład 1

1stawrzekomyudaskrocenie7cm
2zagiecieosi40stopni
Mężczyzna 30-letni ze stawem rzekomym pourazowym uda prawego, ze skróceniem prawej kończny dolnej o 7 cm i zagięciem osi 40°
 
3aparat_ilizarowadostosowanydodeformacji
3. Aparat Illizarowa w modyfikacji 
włoskiej, dostosowany do deformacji
4. Radiogram uda po operacji
Po założeniu aparatu Illizarowa na udo i częściowej korekcji zagięcia kątowego
 
 
W trakcie korekcji zniekształcenia
 
 
Wynik końcowy. Sześć miesięcy po zdjęciu aparatu. Pełna korekcja osi i wyrównanie długości kończyn.
 
Wynik końcowy - obraz radiologiczny
 

Przykład 2

13-letni chłopiec w 4 miesiące po złamaniu wieloodłamowym goleni prawej bez cech zrostu po leczeniu operacyjnym i zachowawczym.
 
10 miesięcy po złamaniu staw rzekomy oligotroficzny z przodozagięciem goleni i skróceniem kończyny 2,5 cm.
 
Po leczeniu operacyjnym: resekcja strzałki, założenie aparatu Ilizarowa na goleń dla korekcji deformacji oraz wydłużenia, osteotomia w przynasadzie bliższej piszczeli.
 
Po powolnej korekcji przodozagięcia w miejscu stawu rzekomego i wydłużeniu 2,5 cm goleni.
 
Miesiąc po zdjęciu aparatu. Uzyskano zrost w miejscu stawu rzekomego, korekcję osi oraz wyrównanie długości kończyn dolnych.
 

Przykład 3

51-letni mężczyzna ze stawem rzekomym hipertroficznym goleni prawej z zagięciem szpotawym odłamu dalszego w dwa lata po złamaniu , wielokrotnym leczeniu operacyjnym i przebytym procesie zapalnym w miejscu złamania.
 
Po resekcji 1cm strzałki i założeniu aparatu Ilizarowa na goleń.
 
Po powolnej korekcji zagięcia szpotawego goleni.
 
3,5 miesiąca po zdjęciu aparatu - zrost kostny i korekcja zagięcia szpotawego goleni.