Zaburzenia osiowe kończyn

Metoda Ilizarowa znajduje zastosowanie w leczeniu deformacji kończyn zarówno górnych jak i dolnych. Wskazaniem do leczenia są wrodzone i nabyte zaburzenia osiowe kończyn, szczególnie przy współistnieniu skrócenia kończyny, ponieważ metoda Ilizarowa pozwala na jednoczesną korekcję deformacji osiowej jak i skrócenia kończyny. Najczęstszą przyczyną zaburzeń osiowych u dzieci są pourazowe i pozapalne uszkodzenia chrząstek wzrostowych, zwłaszcza zlokalizowanych w okolicy stawu kolanowego.

Przykład kliniczny 1

deformacja_konczyn_Ryc2_f1
deformacja_konczyn_Ryc2_f3
Dziewczynka 11 letnia ze skróceniem uda 9 cm oraz koślawością kolana 30° w następstwie przebytego ropnego zapalenia stawu kolanowego.
Po założeniu aparatu Illizarowa dostosowanego do deformacji.
deformacja_konczyn_Ryc2_f4
deformacja_konczyn_Ryc2_f5
W trakcie korekcji i wydłużenia
Pół roku po zdjęciu aparatu. Pełna korekcja deformacji i wydłużenie kończyny.

Przykład kliniczny 2

1skroceniegoleni3cmpozlamaniuchlopiec14lat
2pooperacjikorekcjaszpotawosci30stopni
Chłopiec 15-letni ze zniekształceniem szpotawym stawu skokowo - goleniowego 30° w następstwie urazu. Relatywne skrócenie kości piszczelowej w stosunku do kości strzałkowej 2,5 cm.
Po założeniu aparatu Illizarowa i osteotomii nadkostkowej kości piszczelowej
3pokorekcjiiwydluzeniu
4pokoriwydl
Obraz kliniczny po dokonaniu korekcji zniekształcenia i wydłużeniu kości piszczelowej 2,5 cm.
 
5pokoriwydl
 
5. Radiogram nowopowstałej tkanki kostnej (regeneratu).
 
7wynik1
6wynikkorekcjaosiiwydluzeniepelne
Osiem miesięcy po zdjęciu aparatu. Korekcja zniekształcenia i przywrócenie prawidłowych relacji pomiędzy kością piszczelową i strzałkową.
 
8wynikfunkcja
9wynikfunkcja
Zachowany pełen zakres ruchu stawu skokowo - goleniowego.
 

Przykład kliniczny 3

1skrocenie4cmgoleniporopnymzapaleniukolanachlopiec10lat
2szpotawosc30stopniskrocenie4cm
Chłopiec 10-letni ze skrócenim goleni 4 cm i szpotawością 30°, po ropnym zapaleniu stawu kolanowego.
 
3rtg
 
Radiogram przedoperacyjny.
 
4pooper
5pooperrtg
Po założeniu aparatu Illizarowa i osteotomii dystrakcyjnej kości piszczelowej.
 
6wynik
7wynik
 
Po zdjęciu aparatu Illizarowa. Pełna korekcja szpotawości i skrócenia z zachowaniem pełnego zakresu ruchów.
 
9wynikrtg
9wynikrtgboczne
Radiogram po zdjęciu aparatu.