Zasady osteogenezy dystrakcyjnej

W procesie wydłużania kości metodą dystrakcyjną wykorzystywane jest zjawisko regeneracji tkanek powszechnie występujące w organizmie w czasie tworzenia się blizny kostnej po złamaniu kości. Dodatkowo, tkanki w czasie wydłużania, poddane powolnemu rozciąganiu stają się bardzo aktywne metabolicznie. Nową tkankę kostną powstałą w miejscu przecięcia kości Ilizarow nazwał regeneratem, a proces jego powstawania - osteogenezą dystrakcyjną. Aby proces ten mógł przebiegać prawidłowo konieczne jest spełnienie kilku warunków do których należą: odpowiednia technika i miejsce przecięcia kości (osteotomii), stabilność i elastyczność zespolenia odłamów stabilizatorem zewnętrznym, okres opóźnienia dystrakcji, oraz odpowiednia jej prędkość i rytm.