Życiorys

Dr n. med. Paweł Koczewski - urodzony 26.08.1965 r. w Poznaniu, absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1984). Studia - (1984-90) Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1991 pracuje w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1993 - pierwszy stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii. W 1998 drugi stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii (egzamin zdany z wyróżnieniem). W 2001 uzyskał stopień doktora nauk medycznych AM w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej nt.: "Losy tzw. "zdrowego" stawu biodrowego u chorych z jednostronnym młodzieńczym złuszczeniem głowy kości udowej". Odbył staże naukowe i kursy w klinikach w Holandii (Utrecht, Enschede, Amsterdam, Rotterdam), Belgii (Leuven), Austrii (Stoltzalpe) i USA (Charleston S.C., Baltimore M.D.). Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI - Poland), European Pediatric Orthopaedic Society (Europejskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej). Członek założyciel Stowarzyszenia Medycyny Rozwojowej i Badań Funkcjonalnych Narządu Ruchu - "Pro Motio". W latach 2003-2008 wiceprzewodniczący, a od 2008 – przewodniczący Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa (ASAMI - Poland). Od 2001r. prowadzi kursy specjalistyczne pt.: „Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych“ Laureat nagrody I stopnia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w 2002 roku.
Żona: Małgorzata (radiolog). Dzieci: Barbara (1990), Wojciech (1991), Magdalena (1993), Jan (2010).
Hobby: bieganie, nurkowanie, żeglarstwo, turystyka kajakowa.