Życiorys

Dr n. med. Paweł Koczewski

Edukacja:
Dr n. med. Paweł Koczewski – urodzony 26.08.1965 r. w Poznaniu, absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1984).
Studia – (1984-90) Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zatrudnienie:
Od 1991 asystent, następnie adiunkt, obecnie starszy wykładowca w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjalizacja
1993 – specjalizacja w zakresie ortopedii I traumatologii – I stopień
1998 – specjalizacja w zakresie ortopedii I traumatologii – II stopień (egzamin zdany z wyróżnieniem)

Stopnie naukowe
2001 – obrona rozprawy doktorskiej z dziedziny ortopedii dziecięcej

Szczególne obszary zainteresowania
Ortopedia dziecięca, leczenie rekonstrukcyjne wad wrodzonych i nabytych kończyn dolnych, stabilizacja zewnętrzna, zastosowanie metody Ilizarowa w ortopedii.

Najważniejsze kursy i staże podyplomowe

 1. 1993 – Kurs: „Metoda Ilizarowa w wydłużaniu kończyn” – Kraków, Poland
 2. 1995 – stypendium Polskiego Ministerstwa Zdrowia – Belgia i Holandia
 3. Wilhelmina Childrens Hospital – Utrecht (dr. J.E.H. Pruijs)
 4. Academisch Hospital – Utrecht (prof. Verbout)
 5. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis – Amsterdam (prof, J. van der Eijken)
 6. Sophia Childrens Hospital – Rotterdam (dr Diepstratten)
 7. University Hospital K.U. Leuven – Pellenberg (prof. G. Fabry, dr J.Lammens)
 8. 1998 – 6th Instructional Course Lectures EFORT – Copenhagen, Danmark.
 9. 1998 – Limb Lengthening and Deformity Course – (Dror Paley) Wrocław, Poland.
 10. 1998 – visiting residency– Dept. Orthopaedics and Traumatology. Medical Faculty of Istambul – Topkapi. (Dr Mehmet Kocaoglu) – Istambul, Turkey.
 11. 2000 – Orthopaedic Summer School „From Childhood to Adulthood” ORTON Orthopaedic Hospital, Invalid Foundation – Helsinki, Finland
 12. 2000 – Division of Pediatric Orthopaedic Surgery Medical University of South Carolina, Charleston, USA. (prof. Carl and Deborah Stanitski)
 13. 2000 – 10-th Baltimore Limb Deformities Course. Baltimore, Maryland. USA (Dror Paley, John Herzenberg, Kevin Tetsworth)
 14. 2006 – Instructional Course Lectures 4th meeting of A.S.A.M.I. International – Kyoto- Japan
 15.  2007 – Ponseti Method in clubfoot treatment – (Morquende, Napiontek) “Park Hotel” Poznań, Poland
 16.  2009 Course – USG diagnosis of DDH – (prof Graff) Stolzalpe – Austria
 17.  2013 Kurs wydłużania i korekcji osi kończyn z zastosowaniem Ramy Przestrzennej Taylora – Otwock
 18.  2015, 2016, 2017 i 2018 – Congenital Deficiences Live Surgery Tutorial – Paley Foundation – West Palm Beach, USA
 19.  2015 BAT EPOS Trauma Course Wiedeń, Austria
 20.  2015 Progress in Bones Correction and Lengthening – EPOS, Marsylia, Francja
 21.  2016 BAT Advanced Course EPOS Cerebral Palsy Course – Wiedeń, Austria
 22.  2018 Fitbone Growing Nail Course – Monachium, Niemcy (Baumgart)
 23.  2018 Limb Restoration Masterclass, Course Expert TSF – Wiedeń, Austria (Herzenberg)
 24.  2018 Course on Surgery Smart Correction – Istambul, Turcja
 25.  2018 Precice Growing Nail Course – Wiedeń, Austria
 26.  2019 Controversies in Paediatric Limb Reconstruction – Texas Scotisch Rite Hospital – Dallas, USA

Publikacje
Autor i współautor 50 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 180 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Udział w projektach badawczych

 1. „Analiza wpływu procesu wydłużania uda metodą Ilizarowa na zakres ruchu stawu kolanowego w trakcie leczenia i po jego zakończeniu”. Nr projektu: 501-01-0115159-08868   Katedra i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Czas trwania projektu:  2006-2008
 2. Projekt badawczo-rozwojowy: „Kompaktowy, przenośny system rehabilitacyjny dla stawu kolanowego” (projekt NCBiR, nr NR13-0028-10/2010) w latach 2010-2014.  – we współpracy z Politechnika Poznańską

Działalność dydaktyczna
Od 1999 – wykładowca kursów podyplomowych:

 1. „Diagnostyka i leczenie wrodzonych zniekształceń stóp i goleni ”
 2. „Wady i choroby stawów biodrowych u dzieci”
 3. „Rozwojowa dysplazja stawów biodrowych u dzieci”
 4. „Diagnostyka i leczenie chorób stawu kolanowego”
 5. „Szkoła Ortopedii Dziecięcej” – Uniejów

Od 2001 Kierownik naukowy kursu “Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych”

Scroll Up