Wydłużenie uda ponad gwoździem – Lengthening over the nail (LON)

  • Pourazowe skrócenie uda lewego 4 cm
  • Jednoczasowa implantacja gwoździa śródszpikowego oraz aparatu dystrakcyjnego monolateralnego na kości udowej
  • Przecięcie kości udowej techniką podskórną – osteotomia podkrętarzowa
Zginanie kolana podczas leczenia do 90st.

Po uzyskaniu wydłużenia uda o 4cm zaryglowanie
gwoździa i usunięcie stabilizatora zewnętrznego

Wynik końcowy – pełna przebudowa regeneratu
Korzyści z techniki LON:
  • Skrócenie czasu stosowania fiksatora zewnętrznego do okresu dystrakcyjnego
  • Wzmocnienie wytrzymałości regeneratu gwoździem
  • Profilaktyka złamania
Scroll Up