Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Nr 4
im. Wiktora Degi
Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Traumatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Oddział IIE (dziecięcy), Oddział BO (dorosłych)

ul. 28 Czerwca 1956 roku Nr 135/147
61-545 Poznań
tel. (+48 61) 8310-379
fax. (+48 61) 8310-173