Kurs 3 - Informacje ogólne

3. KURS
3rd COURSE

"Leczenie wad i uszkodzeń narządu ruchu
z zastosowaniem aparatów dystrakcyjnych"

"Locomotor system disorders treatment with use of external distractors/fixators"

Hotel "Trawiński" - Poznań, Poland


pod_auspicjami_EPOS
pod_auspicjami_PSOT

6 - 8 maja 2004
May, 6th  - 8th, 2004

Program
Programme

Organizatorzy / Organizers

Dr n. med. Paweł Koczewski
Prof. AM dr hab. med. Marek Napiontek

Z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

From: Department of Pediatric Orthopaedics and Traumatology
K. Marcinkowski University of Medical Sciences of Poznań

„Ortopedia Dziecięca +” sp. z o. o.

Miejsce kursu  / Course location
Hotel "Trawiński" - Poznań
ul. Żniwna 2, 61-663 Poznań

Język wykładowy / Language
Polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne)
Polish and English with simultaneous translation

Koszty uczestnictwa  przed  31.03.2004,  po 31.03.2004
Kurs podstawowy (6. maja)  300 PLN (70 EUR),  350 PLN (80 EUR)
Kurs doskonalący (7-8 maja)  700 PLN (165 EUR),  750 PLN (175 EUR)
Kursy podstawowy i doskonalący (6-8 maja)  900 PLN (210 EUR),  1000 PLN (235 EUR)
Seminarium "Staw kolanowy" (7. maja)  150 PLN (35 EUR),  200 PLN (45 EUR)


Participation fee  before  31.03.2004,  after 31.03.2004
Basic course (6. May)  300 PLN (70 EUR),  350 PLN (80 EUR)
Advanced course (7-8 May)  700 PLN (165 EUR),  750 PLN (175 EUR)
Basic and advanced course (6-8 May)  900 PLN (210 EUR),  1000 PLN (235 EUR)
Seminar "Knee sports injuries" (7. May)  150 PLN (35 EUR),  200 PLN (45 EUR)

Wpłaty / Payment
Nr konta / Account number:
12 1090 1346 0000 0001 0200 3345   (z dopiskiem „3. Kurs”)

Opłata za uczestnictwo obejmuje:

    udział w wykładach i warsztatach (grupy 2-3 osobowe)
    obiad i kawa w czasie kursu (codziennie)
    materiały kursowe (program, konspekty wykładów, zeszyty ćwiczeń)
    kolacja w dniu 7.05.2004


Participation fee includes:

    lectures
    workshops (2-3 person groups, 5 types of external fixators)
    lunches and coffees
    course booklet
    certificate of attendance


WYKŁADOWCY / FACULTY
Deborah Stanitski, MD  Charleston S.C. (USA)
Carl Stanitski, MD  Charleston S.C. (USA)
Mehmet Kocaoglu, MD  Stambuł (Turcja)
Dr n. med. Piotr Wojciechowski  Sosnowiec
Dr n. med. Sławomir Żarek  Warszawa
Dr n. med. Paweł Koczewski  Poznań
Prof. AM dr hab. med Marek Napiontek  Poznań
dr n. med. Milud Shadi  Poznań


Nowości w kursie 2004:

Seminarium
"Urazy sportowe stawu kolanowego u dzieci i młodzieży"
Carl Stanitski, MD (Charleston S.C. (USA)

W kursie doskonalącym:
Mehmet Kocaoglu, MD

    taktyka postępowania w urazach kończyn
    osteotomie rekonstrukcyjne biodra
    osteotomie korekcyjne asystowane stabilizatorem zewnętrznym
    możliwości  leczenia przewlekłego zapalenia kości


New in 2004:

Seminar
"Knee sports injuries in children and adolescents"
Carl Stanitski, MD (Charleston S.C. / USA)

In advanced course:
Mehmet Kocaoglu, MD (Istambul / Turkey)

    External fixators in acute trauma
    Hip reconstruction osteotomy
    The combined approach for lengthening, deformity correction and defect reconstruction (Fixator assisted nailing)
    The treatment modalities in chronic osteomyelitis

Warsztaty z udziałem firm
Workshops with companies participation

    EBI Biomet Company (USA)
    Biomet Merck Poland
    Master-Med. s.c. (Kraków)
    Orthofix
    ChM Lewickie k/Białegostoku
    Stryker Polska
    Evrenler (Stambuł – Turcja)
    F.P.H.U. Pumed (Kraków)

Firmy będą prezentowały swoje produkty na stoiskach w czasie całego kursu
Companies will present their products during all the course

 


Adres do korespondencji / Correspondence:
Dr n. med. Paweł Koczewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań
tel. (061) 8310-360; fax. (061) 8310-173;
E-mail: koczewski@orto.med.plkoczewski@orto.med.pl

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej / For details see website
www.orto.med.pl