Kurs 3 - Program kursu

PROGRAM KURSU
[COURSE PROGRAMME]

Kurs Podstawowy (1 dzień)
Basic Course

06.05.2004 Czwartek / Thursday


8.30.  Otwarcie kursu
[Opening] - P. Koczewski - 10min
8.40.  Stabilizatory zewnętrzne - historia, biomechanika, typy
[External fixators - history, types and biomechanics] - P. Koczewski - 10min
8.50.  Zasady osteogenezy dystrakcyjnej
[Principles of distraction osteogenesis] - M. Shadi - 10 min

Wskazania do zastosowania stabilizatorów zewnętrznych
[Indications for external fixators]
9.00.  Zniekształcenia wrodzone i rozwojowe
[Congenital and developmental deformities] - M. Napiontek - 15 min
9.15.  Zniekształcenia pozapalne i pourazowe kończyn [Postseptic and posttraumatic deformities] - M. Shadi - 15 min
9.30.  Nierówność kończyn dolnych i strategia leczenia
[Leg length discrepancy - strategy of treatment] - M. Shadi - 15 min
9.45.  Zastosowanie dystraktorów w obrębie kończyny górnej
[Externa fixators in upper extremity] - D. Stanitski - 15 min

10.00 - 10.15.Kawa [Coffee break]
10.15.  Analiza zaburzeń osiowych kończyn dolnych [Axial deformities assessment] - P. Koczewski - 40 min
10.55.  Planowanie operacji [Preoperative planning]- P. Koczewski- 30 min
11.25.  Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje proste) [Workshop - axes drawing, simple deformities] - P. Koczewski - 60 min
12.25.  Podstawowe zasady zakładania stabilizatorów zewnętrznych [Principles of application of external fixators] - P.Koczewski - 15 min
12.40.  Prowadzenie pooperacyjne chorych [Treatment after surgical procedure] - P. Koczewski - 10 min
12.50.  Rehabilitacja chorych leczonych metodą Ilizarowa [Rehabilitation of the patients treated by Ilizarov method] - M. Napiontek - 10 min
13.00.  Powikłania leczenia metodą Ilizarowa [Complications of Ilizarov method] - D. Stanitski - 30 min

13.30. - 14.30. Obiad [Lunch]
14.30.  Pokaz techniki - Wydłużenie goleni (Ilizarow) [Technique presentation - tibial lengthening (Ilizarov frame)]- P.Koczewski - 10 min
14.40.  Pokaz techniki - wydłużenie goleni (monolateral) [Technique presentation - tibial lengthening (monolateral frame)] - C. Stanitski - 10 min
14.50.  Warsztaty - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów goleniowych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) [Workshop - tibial lengthening (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)] - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min
16.00.  Pokaz techniki - Wydłużenie uda (Ilizarow) [Technique presentation - femoral lengthening (Ilizarov frame)] - P.Koczewski - 10 min
16.10.  Pokaz techniki - Wydłużenie uda (monolateral) [Technique presentation - femoral lengthening (monolateral frame)] - C. Stanitski - 10 min
16.20.  Warsztaty - Zasady konstrukcji i zakładania aparatów udowych (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI) - 70 min [Workshop - femoral lengthening (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)] - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min
17.30.-18.00.  Dyskusja i prezentacja ciekawych przypadków [Discussion and case presentation]

Kurs doskonalący (2 dni) Advanced Course

07.05.2004 Piątek / Friday

8.00.  Zasady prowadzenia korekcji osiowych [Technique of axial correction] - P. Koczewski - 15 min
8.15.  Fiksatory pierścieniowe a monolateralne [Monolateral vs circular frames] - D. Stanitski - 15 min
8.30.  Wysokie osteotomie goleni z zastosowaniem stabilizatorów [High tibial osteotomy using external fixators] - D. Stanitski - 20 min
8.50.  Deformacje w płaszczyźnie strzałkowej [Sagital plane deformities] - P. Koczewski - 15 min
9.05.  Ćwiczenia praktyczne (wykreślanie osi, deformacje złożone) [Workshop - axes drawing, complex deformities] - P. Koczewski - 70 min

10.15. - 10.30. Kawa [Coffee break]
10.30.  Pokaz techniki - korekcja osi goleni aparatem EBI [Technique presentation - tibial axis correction (monolateral frame)] - C. Stanitski - 10 min
10.40.  Pokaz techniki - korekcja osi goleni aparatem Ilizarowa [Technique presentation -tibial axis correction (Ilizarov frame)]- P.Koczewski - 10 min
10.50.  Warsztaty - korekcja zaburzeń osiowych aparatami dystrakcyjnymi (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)- koślawość trzonu goleni [Workshop - axis correction (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)]- diaphyseal tibial valgus - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min
12.00.  Pokaz techniki - korekcja osi aparatem monolateralnym - Stryker
[Technique presentation –axis correction (monolateral frame)] - M. Ionescu – 20 min
12.20.  Pokaz techniki - korekcja osi uda aparatem Ilizarowa [Technique presentation -femoral axis correction (Ilizarov frame)] - P.Koczewski - 10 min
12.30.  Warsztaty - korekcja osi uda aparatami dystrakcyjnymi (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)- szpotawość przynasadowa uda [Workshop - axis correction (Ilizarow, Pumed, Orthofix, EBI)] - distal metaphyseal femoral varus - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 70 min

13.30. - 14.30. Obiad [Lunch]


SEMINARIUM - URAZY SPORTOWE STAWU KOLANOWEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY
SEMINAR - KNEE SPORTS INJURIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Carl Stanitski
14.30.  Diagnostyka i badanie [Clinical examination and imaging] - 15 min Urazy stawu kolanowego [Injuries]
14.45.  Złamania nasadowe kolana [Physeal fractures around the knee] - 20 min
15.05.  Uszkodzenia więzadeł [Ligaments injuries] - 20 min
15.25.  Uszkodzenia łąkotek [Meniscal injuries] - 15 min Zespoły bólowe stawu kolanowego [Pain around knee]
15.40.  Ból przedziału przedniego kolana [Anterior knee pain] - 10 min
15.50.  Osteochondrosis dissecans - 15 min
16.05.  Niestabilność rzepki [Patellar instability] - 20 min
16.25.-17.00.  Dyskusja i prezentacja ciekawych przypadków [Discussion and case presentation] - 35min

19.00. Kolacja z ekspertami Dinner with experts
Restauracja "Carpe Diem" ul. Wodna 27
(wejście od ulicy Klasztornej)

08.05.2004 (Sobota/Saturday)

8.00.  Stabilizatory zewnętrzne w ostrych urazach [External fixators in acute trauma] - M. Kocaoglu - 30 min
8.30.  Zastosowanie stabilizatorów zewnętrznych w urazach u dzieci [External fixators in pediatric trauma] - C. Stanitski - 20 min
8.50.  Metoda Ilizarowa w leczeniu złamań otwartych i wieloodłamowych trzonów kości goleni [Ilizarov method in open tibial fractures] - S. Żarek - 15 min
9.05.  Zasady leczenia stawów rzekomych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych [Principles of pseudoarthroses treatment] - P. Koczewski - 15 min
9.20.  Stawy rzekome przedramienia [Pseudoarthroses of the forearm] - S. Żarek - 10 min
9.30.  Stawy rzekome ramienia [Peudoarthroses of the humerus] - M. Kocaoglu - 10 min
9.40.  Możliwości leczenia przewlekłego zapalenia kości [The treatment modalities in chronic osteomyelitis] - M. Kocaoglu - 20 min

10.00. - 10.15. Kawa [Coffee break]
10.15.  Pokaz techniki - korekcja zaburzeń osiowych aparatami dystrakcyjnymi Orthofix [Technique presentation –axis correction (monolateral frame)] – R. White – 20 min
10.35.  Leczenie kompleksowe skróceń, zagięć osi i ubytków kostnych (stabilizacja zewnętrzna + wewnętrzna) [The combined approach for lengthening, deformity correction and defect reconstruction (Ex Fix + IM nail)] - M. Kocaoglu - 20 min
11.15.  Osteotomie rekonstrukcyjne stawu biodrowego [Hip reconstruction osteotomy] - M. Kocaoglu - 25 min
11.40.  Korekcja deformacji stopy [Foot deformity correction] - M. Kocaoglu - 20 min
12.00.  Inne zastosowania stabilizatorów zewnętrznych (korekcja przykurczy stawowych, artrodiataza, artrodezy) [Other applications of external fixators] - P. Koczewski - 20 min
12.20.  Pokaz techniki - korekcja zaburzeń rotacyjnych (Ilizarow, EBI) [Technique presentation -correction of rotational deformities] -P. Koczewski, C. Stanitski - 10 min
12.30.  Warsztaty - korekcja zaburzeń rotacyjnych (Ilizarow, EBI) [Workshop -correction of rotational deformities] - C. Stanitski, P.Koczewski, M. Shadi - 60 min
13.30.  Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa [Closing of the course]