Kurs satelitarny - Program kursu

Program Kursu

„Leczenie zaburzeń zrostu
z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych”

29.09.2006 (Piątek)

13.00 Strategia leczenia stawów rzekomych - P. Koczewski – 15 min

13.15 Kompleksowe leczenie stawów rzekomych septycznych - M. Shadi – 15 min.

13.30 Możliwości  leczenia przewlekłego zapalenia kości - M. Kocaoglu - 15 min

13.45 Leczenie kompleksowe skróceń, zagiec osi i ubytków kostnych (stabilizacja zewnętrzna + wewnętrzna) - L. Eralp - 15 min

14.00 Wrodzony staw rzekomy goleni – M. Napiontek - 10 min

14.10 Pokaz techniki - staw rzekomy uda (Ilizarow) - P. Koczewski - 10 min

14.20 Pokaz techniki - staw rzekomy goleni (Ilizarow) - M. Shadi - 10 min

14.30 Pokaz techniki - staw rzekomy ramienia (Ilizarow) - S. Żarek - 15 min

14.45 Pokaz techniki – staw rzekomy przedramienia (Ilizarow) - W. Orzechowski - 15 min

15.00 Analiza zaburzeń osiowych kończyn dolnych i planowanie operacji - P. Koczewski - 30 min

15.30 Pokaz techniki - korekcja zaburzeń osiowych aparatami EBI - 15 min. (EBI-Biomet)

15.45 Pokaz techniki - korekcja zaburzeń osiowych aparatami Orthofix - 15 min. (MasterMed)

16.00 Zakończenie kursu i wręczenie certyfikatów uczestnictwa


Adres do korespondencji:
Dr n. med. Paweł Koczewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań